Conta sponser Startup Norway

Målet er å sette Norges oppstartsscene på verdenskartet.

I likhet med mange andre oppstartsbedrifter i Norge har også Conta Systemer AS opplevd at tilgangen på kapital for oppstartsbedrifter kan være knapp. Vi ønsket derfor å støtte arbeidet som Startup Norway gjør, bl.a. ved å hjelpe norske innovatører og gründere i teknologibransjen med å komme i kontakt med utenlandske investorer.

Andre viktige komponenter i arbeidet til Startup Norway er å gjøre norske såkalte engleinvestorer mer synlige, samtidig som de vil utdanne og opplyse flere investorer her til lands for å gi en bredere tilgang på kapital for oppstartsbedrifter. Startup Norway har også et program rettet mot statlige foretak, som skal gi statlige innkjøpere en større portefølje å velge fra blant norske bedrifter.

Lokalt og internasjonalt

Mye av arbeidet Startup Norway gjør foregår gjennom arrangementer der investorer, entrepenører og media møtes – deriblant det nært forestående Startup Extreme i Voss den 17.juni, samt Startup Weekend, Startup Summer og Startup Challenge. Internasjonalt samarbeider også Startup Norway aktivt med tilsvarende organisasjoner i utlandet som jobber etter samme modellen, gjennom nettverkene UPGlobal, Startup Nations og Start Nordic.

Conta Systemer er stolte av å kunne støtte Startup Norway, og ønsker dem lykke til videre med satsingen på norske oppstartsbedrifter.